Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009

Ο χώρος Το κορμί σου χάνετε σε κινήσεις σορό Σαν του άνεμου την κινήσει στον κόσμο αυτόν Σαν την θάλασσα που είναι γαλήνια και μετά γίνεται Θεριό που λυσσομανά Ο χώρος Το κορμί σου χάνετε σε νοήματα σορό Σαν την μάτια στον χρόνο αυτόν Σαν την ανάσα που κόβετε όταν σε κοιτώ Και ξανά σε αναζητώ αλλά χάνεσαι Σαν ένα ξωτικό μέσα στον χρόνο Και τον δικό σου ξεχωριστώ της καρδιάς Χώρο Υποκλίνεται ένας αγράμματος

Δεν υπάρχουν σχόλια: