Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

Mimis Androulakis talks about Socialism at the Socialist International S...

object width 480 height 295 > param NAME movie value http://www.youtube.com/v/-kPxnO7Vf9c?fs=1&hl=el_GR%20%3E%20%2Fparam%3E%20param%20NAME=%20allowFullScreen%20value=%20true%20%3E%20%2Fparam%3E%20param%20NAME=%20allowscriptaccess%20value=%20always%20%3E%20%2Fparam%3E%20embed%20src=%20http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2F-kPxnO7Vf9c%3Ffs=1&hl=el_GR%20type=%20application%2Fx-shockwave-flash%20width=%20480%20height=%20295%20allowscriptaccess=%20always%20allowfullscreen=%20true%20%3E%20%2Fembed%3E%20%2Fobject%3E

Δεν υπάρχουν σχόλια: