Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

object width 425 height 344 > param NAME movie value http://www.youtube.com/v/I4xUvBjLMwg?fs=1&hl=el_GR%20%3E%20%2Fparam%3E%20param%20NAME=%20allowFullScreen%20value=%20true%20%3E%20%2Fparam%3E%20param%20NAME=%20allowscriptaccess%20value=%20always%20%3E%20%2Fparam%3E%20embed%20src=%20http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FI4xUvBjLMwg%3Ffs=1&hl=el_GR%20type=%20application%2Fx-shockwave-flash%20width=%20425%20height=%20344%20allowscriptaccess=%20always%20allowfullscreen=%20true%20%3E%20%2Fembed%3E%20%2Fobject%3E

Δεν υπάρχουν σχόλια: