Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Ο Νίκος Μπογιόπουλος για τη θεωρία των δύο άκρων

http://www.youtube.com/v/VVJp-TqoeUA?version=3&autohide=1&showinfo=1&autohide=1&autoplay=1&feature=share&attribution_tag=Yzpp7OJiaOLIk4R9AyfRtA

Δεν υπάρχουν σχόλια: